COOKIEVERKLARING

COOKIEVERKLARING 
WEDDINGS B.V. WWW.WEDDINGS.NL 
GOUDSESINGEL 444 INFO@WEDDINGS.NL 
3011 KN ROTTERDAM KVK 55994415


1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies

i. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ii. Weddings gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:
A.i.a Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren. 
A.i.b Analytische cookies: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
A.i.c Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

i. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
ii. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@weddings.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

2. COOKIE OVERZICHT

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

i. De website van Weddings maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
ii. In totaal zijn er op www.www.weddings.nl 46 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website van Weddings op de harde schijf van de bezoeker geplaatst:

B. Cookie tabel

CookienaamTypeFunctieBewaartermijn
_ga_gat_gidAnalytischGoogle gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen. De _gat cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken.2 jaar
1 minuut
25 uur
_PHPSESSID_hjIncludeInSample_viewedFunctioneelDeze cookies worden geplaatst door www.weddings.nl en zorgen voor optimale werking van de website.Einde sessie
Einde sessie
1 maand
_JSESSIONIDFunctioneelDeze cookie wordt geplaatst door nr-data.net en zorgt voor verdere optimalisatie van de website.Einde sessie
_DSID
_IDE
TrackingDeze cookies worden geplaatst door doubleclick.net en volgen de bezoeker bij zijn bezoek op de website. Vervolgens krijgt de bezoeker op andere websites personaliseerde advertenties te zien.2 weken
13 maanden
_cfduidAnalytischDeze cookie wordt geplaatst door Pingdom en zorgt voor analyses van het websitegebruik van de bezoeker.1 jaar
_hstc_hubspotutk_mp_6d7c50ad560e01715a871a117a2fbd90_mixpanelAnalytischDeze cookies worden geplaatst door hotjar.com. Ze zorgen voor analyse en feedback van de website op basis van het bezoek van de gebruiker. Op deze manier is het mogelijk om de website aan te passen naar de wens van de bezoekers.30 minuten
Einde sessie
2 jaar
10 jaar
24 uur
_idTrackingDeze cookie wordt geplaatst door yieldlab.net en wordt ingezet voor marketing door middel van advertenties.1 jaar
_suid Deze cookie wordt geplaatst door addsearch.com.10 jaar
_Apisid
_Consent
_Hsid
 _Nid
_Sapisid
_Sid
_Ssid
_Sidcc
_1P_JAR_UULE
Analytisch / Functioneel en TrackingDit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is. 2 jaar
Oneindig
2 jaar
6 maanden2 jaar
2 jaar
2 jaar
3 maanden
1 maand24 uur
_c-User
_datr
_Fr
_lu
_pl
_sb
_xs
_act
_presence
_wd
Analytisch/ Functioneel en TrackingFacebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.4 maanden
2 jaar
3 maanden
2 jaar
3 maanden
2 jaar
4 maanden
Einde sessie
Einde sessie
2 weken
_Consent
_Pref
_Visitor_info1_live
_YSC
_remote-sid
_Apisid
_Hsid
_Login_info
_Sapisid
_Sid
_Ssid
Analytisch/ Functioneel en TrackingDit zijn cookies die door YouTube worden geplaatst om het gedrag van bezoekers te analyseren. Er wordt een YouTube video op de site gezet en wanneer de gebruiker deze bekijkt komt er informatie vrij.Oneindig
10 jaar
8 maanden
Einde sessie
Oneindig
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar

3. GOOGLE ANALYTICS

A. Google

i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Weddings heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren 

i. Weddings heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.

4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

i. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Weddings niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant Weddings zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 16/05/18.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

A. Uw rechten

i. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Weddings hebben, stuur dan een verzoek naar info@weddings.nl. 
iii. Weddings wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Weddings u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. 
iv. Weddings zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling

i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Weddings u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@weddings.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

i. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens